Týdenní plán od 20. 4. do 24. 4. 2015

Čtení

 • Tvoření slov a vět (složka s písmenky).
 • Plynulé čtení, rýmy, recitace.
 • Slabikář str.113-118.

Psaní

 • Písanka str.22-27.
 • Psaní písmen f, F, ch, Ch.
 • Malá a velká písmena abecedy – přepis, diktát.

Matematika

 • Číselná řada.
 • Součet a rozdíl bez přechodu desítky.
 • Kilogram. PS str.28-30 a str.20.

Prvouka

 • Pracovní dny.
 • Stavba těla zvířat.
 • Ochrana životního prostředí – tématická vycházka.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Práce se šablonami zvířat.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Hudební hry.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míči odpovídající velikosti a hmotnosti.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti budou potřebovat papírové hodiny. Podepište je.
 2. Do matematiky budeme potřebovat umělohmotnou odměrku na 1l nebo 1/2l.
 3. V prvouce v pátek půjdeme do sběrného dvora na exkurzi.

Procvičujte si učivo:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Poskládej správně Litr Pořadí dnů v týdnu
Čtení slov s (d,b,p) Správně, nesprávně Roční období
Hledej rým Počítáme s litry Pohádka k poslechu

Text

Back To Top