Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

Čtení

 • Čtení s porozuměním.
 • Výrazné čtení s přízvukem.
 • Slabikář str.109 – 113.
 • Opět budeme procvičovat čtení slova s hláskou b,d.

Psaní

 • Písanka str.16-20.
 • Vyvození písmen – ž, Ž, ř, Ř, g.

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 10.
 • Slovní úlohy.
 • Sčítání a odčítání do 20.
 • Metr.

Prvouka

 • Dny v týdnu, pracovní dny, části dne.
 • Roční doby. Měsíce – jarní.

Pracovní vyučování

 • Překládání, stříhání, skládání.
 • Prostorový obrázek – domeček.

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu – Slepička.

Hudební výchova

 • Houslový klíč, nota celá.

Tělesná výchova

 • Přeskok z žíněnky na žíněnku.
 • Přeskok lana, přeskok přes švihadlo.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dohlédněte, aby děti udržovaly pořádek ve složce s písmenky.
 2. Trénujte pamětné spoje na +,- do 10, ale i od 10-20.
 3. Každý den čtěte (třeba jen několik žádků) z knížky, časopisu atd.
 4. Žádám maminky, které ještě neposlaly foto svého dítěte, pošlete, prosím.

Irena Santariusová, třídní učitelka

Procvičujte si učivo:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Obrázkový rébus Rozklad čísel Dny v týdnu
Co do řádku nepatří Počítej řetězce Malí zahradníci
Písmenka ď, ť, ň Doplň a vypočítej Volný čas
Rozumíš básničce? Měříme metrem  

Text

Back To Top