Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12. 2021

Český jazyk

 • Slovesný čas
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Dle zadání vyučujícího

Matematika

 • Převody jednotek
 • Zápis čísel do 1 000 000

Vlastivěda

 • Opakování – vodstvo

Přírodověda

 • Dělení rostlin

Informatika

 • Vánoční besídka

Pracovní činnosti

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Dokončení kresby

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Přihrávky s míčem, střelba na koš

Přeji Vám pohodové Vánoce a spoustu splněných přání v dalším roce.

matematika český jazyk
únikovka slovesa
čísla nad 10 000 mluvnické kategorie sloves
osová souměrnost pravopisná cvičení
Back To Top