Týdenní plán od 20. 12. do 24. 12. 2021

Český jazyk

 • Procvičování učiva shoda podmětu s přísudkem
 • Několikanásobný podmět

Český jazyk – sloh

 • Přání

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Počítání s velkými čísly
 • Slovní úlohy na dělení

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Hry

Doplňující informace pro rodiče

Od 23. 12. do 2. 1. 2022 – zimní prázdniny, škola začíná 3. 1. 2022.

Přeji všem pěkné svátky a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2022.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva podle předešlých odkazů

Back To Top