Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabika MĚ, slabikotvorné R, L, M.
 • Slabiky DI, TI, NI.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 54-61

Psaní

 • Písmena g, I, J, N
 • Písanka 2. díl str. 46-48, písanka 3. díl str. 1-3..
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání do 15.
 • Porovnávání a rozklad čísel.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 19-24

Prvouka

 • Jaro – ukončení kapitoly.
 • Léto.
 • PS str. 60-63.

Pracovní vyučování

 • Výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Aktivní práce s ilustrací.

Hudební výchova

 • Seznámení s hudebními nástroji – ZUŠ Město Albrechtice

Tělesná výchova

 • Hod míčkem.
 • Vytrvalostní běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • 3. 5. – Seznámení s hudebními nástroji – ZUŠ Město Albrechtice.
 • 3. 5. – Focení třídy.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo, pravítko.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
BĚ, PĚ, VĚ, MĚ Práskni krtka Dny v týdnu
Otevři krabici Počítej rychle! Spoj správně
Čti slova Slovní úlohy Léto
Spojuj! Přiřaď správně
Čti rychle + a – do 15
Slova s DI, TI, NI, DY, TY, NY O několik více
DI, TI, NI Interaktivní hodiny
Čtení s porozuměním Trénuj poznávání hodin!
Opis slov Doplň číslo
Back To Top