Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Český jazyk

 • Vlastní podstatná jména, předložky

Čtení

 • Četba z Čítanek, plynulé čtení bez chyb s porozuměním

Psaní

 • Opis, přepis s doplňováním, diktát, psaní do Písanek

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10

Prvouka

 • Rok, měsíce, roční dody, dny, hodiny

Pracovní vyučování

 • Skládání – jaro

Výtvarná výchova

 • Lineární kresba

Hudební výchova

 • Houslový klíč, notový zápis, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení s medicimbály

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 4. 3. od 15:30 do 17:30 budou informativní třídní schůzky.
 2. Prosím rodiče, aby svým dětem zakoupili opět lepidla, došla nám.
Český jazyk Matematika
Vlastní podstatná jména Přechod do 100

Vladimíra Dudková, třídní učitelka 

Back To Top