Týdenní plán od 2. 3. do 6. 3. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména – vlastní jména měst, vesnic.
 • Předložky.
 • Procvičování i/y a u/ú/ů.

Čtení

 • Výstava oblíbených knih.
 • Plynulé čtení s přednesem.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, slovní úlohy, příklady se závorkami.
 • Měření a rýsování úseček.

Prvouka

 • Minulost, přítomnost a budoucnost.

Pracovní vyučování

 • Porovnávání vlastností různých prac. materiálů.

Výtvarná výchova

 • Indiánský totem.

Hudební výchova

 • Řemesla.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme fond únor a březen.
 • Ve středu 4. 3. 2015 se konají konzultační třídní schůzky od 15:30 do 17:30 hod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Sčítání Podstatná jména Kalendář
Odčítání Předložky  
Back To Top