Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2022

Čtení

 • Docvičení čtení slov, vět a krátkých textů s písmenem Z,z
 • Čtení dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci slova

Psaní

 • Opakování psaní probraných písmen od začátku písanky č. 1
 • Vyvození písmene o
 • Diktát písmen

Matematika

 • Počítání do 7 s 0 (+,-)
 • Číselná řada 0 až 8
 • Vyvození psaní číslice 9

Prvouka

 • Zima – zimní sporty
 • Zvířata v zimě

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si mimo ostatní pomůcky přinesou do školy cvičební úbor a složku s písmeny.
 2. Prosím o kontrolu pouzder – ostrouhané tužky, pastelky, guma, funkční fixy na tabulku, nůžky, tuhé lepidlo a pero.
 3. V odkazech – viz níže si děti mohou zopakovat a procvičit předvánoční učivo (doporučuji) + přidám odkazy k novému učivu.

Odkazy k procvičování předvánočního učiva

Český jazyk Matematika
Opakování jednoduchých slov s písmenem Z Počítání do 6 (+,-)
Čtení vět – opakování Honička v bludišti – počítání do 6

Odkazy k procvičování učiva aktuálního týdne

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení slov se zavřenou slabikou Počítání do 7  Zima
Čtení vět  Rozklad do 7 Zimní sporty

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top