Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Čtení

 • Čtení krátkých textů s probranou zásobou písmen
 • Vyvození písmene Z

Psaní

 • Psaní slabik a slov s probranou zásobou písmen
 • Diktát písmen

Matematika

 • Počítání do 6 s 0
 • Číselná řada do 8
 • Psaní číslice 8

Prvouka

 • Zima – Vánoce
 • Tradice Vánoc

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Ve čtvrtek 22. 12. budeme mít ve třídě vánoční besídku – děti si přinesou jen jablíčko a místo svačiny malou krabičku cukroví. Vyučování bude zkráceno – 11:20.
 2. V pátek 23. 12. začínají vánoční prázdniny a končí až 2. ledna – nástup do školy  je v úterý 3. 1. 2023.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním Procvičuj počítání Chaloupka na vršku – pohádka
Písmeno Z Číselná řada do 9  Tradice vánoc – video
Vánoční čtení Vánoční počítání Křemílek a Vochomůrka – pohádka

Přeji všem dětem i rodičům krásné Vánoce!

Vladimíra Dudková, tř. uč.

Back To Top