Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2017

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – procvičování
 • Měkké souhlásky
 • Uč. str. 55-59

Čtení

 • Orientace v textu
 • Co rádi čteme
 • Společná četba – Kouzelná třída

Psaní

 • Opis a přepis slov a krátkých vět
 • Písanka str. 30-32

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku
 • G: bod, úsečka, délka úsečky
 • PS str. 20-22

Prvouka

 • Lidské tělo a zdraví
 • Uč. str. 36 a 37, PS str. 44 a 45

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Druhy umění – malířství

Hudební výchova

 • Zvuky, tóny
 • Nácvik písě Zimní

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad
 • Přihrávka a chytání míče

Doplňující informace pro rodiče

 • Do školy nastupujeme 3. 1. 2017.
 • Prosím o kontrolu vybavení pouzdra.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Co už umíme

Počítání do 100 

Naše tělo
Tvrdé souhlásky

Úsečka

Části těla
Měkké souhlásky

Sčítání do 100

 
  Odčítání do 100  
     
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top