Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2016

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky d, t, n
 • Automatizace psaní y/ý po souhláskách h, ch, k, r

Čtení

 • Čtení hlasité a tiché
 • Čtení s porozuměním
 • Texty se zimní tématikou

Psaní

 • Přepis vět, číslice
 • Písanka str. 29, 30

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých desítek
 • Počítáme s penězi
 • G: úsečka – modelování, rýsování a měření
 • PS str. 17-19

Prvouka

 • Zima

Pracovní vyučování

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Vánoční prázdniny

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 21. 12. – v 9,30 odjezd na filmové představení Anděl Páně 2, návrat mezi 12,30-13,00.
 • 22. 12. – vánoční besídka. Děti si mohou přinést stolní hry, trochu vánočního cukroví. Vyučování bude ukončeno v 11,25.
 • 23. 12. – vánoční prázdniny.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Tvrdé souhlásky

Pětiminutovka

Město Albrechtice Vánoce, Vánoce přicházejí
dy-dý

Úsečka

Vlast Půjdem spolu do Betléma
ty-tý

Počítání do 100 

Byt

Koledy

ny-ný   Přišla zima   
    Zvířata v zimě  
       

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top