Plán na týden od 9. do 13. listopadu

Čtení

 • Slabikář str. 12 – 15
 • Výlet za Pepou (Pepa je spolužák našich hrdinů. Adam u něj tráví jeden den o víkendu)
 • hláska a písmeno „T“
 • skládáme slova a věty
 • upevnění spoje velkého a malého tiskacího písmena
 • dbáme na správnou délku dlouhých samohlásek
 • čteme SMS

Psaní

 • Písanka č. 1, str. 8 – 13
 • písmena t, e, slabiky s e, é
 • vyhledávání písmen a slabik v textu
 • přepis písmen a slabik
 • str. 13 – Kam jezdíš na výlety? Děti mohou nakreslit, napsat s pomocí rodičů, nalepit fotku

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 5, PS str. 23
 • opis příkladů z tabule a PS do sešitu
 • číselná osa
 • početní diktáty
 • řetězce

Prvouka

 • Život v rodině, PS str. 17 – 18
 • umíme vyjmenovat členy naší rodiny, známe jejich jména
 • jak pomáhám rodičům
 • můj pokojíček (vypravování – jaké mám vybavení, co mám nejraději
 • Měsíce v kalendářním roce (známe počet, postupně se je snažíme vyjmenovat – trénujeme společně)

Poznámky

Doporučuji trénovat psaní psacích písmen na tabulku podle diktátu. Čtení a skládání procvičujte každý den chvilku. Dbejte na pořádek ve složkách s písmeny.

Práce v matematice se nám daří!

V sobotu 14. listopadu 2009 budeme vcházet do školy vchodem do družiny (stará budova). Bude otevřeno již od 9.15. 

 Jitka Hlaváčková, třídní učitelka 1. A

 www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top