Týdenní plán od 18. do 20. listopadu 2009

Čtení

 • Slabikář str. 16 – 19
 • Lien a její milí
 • hláska a písmeno J
 • fólie 6a, 7a

Psaní

 • Písanka str. 14-19
 • písmena j, i 
 • slabiky s i, í
 • Moje okénko – Naše rodina

Matematika

 • PS str. 24
 • sčítání a odčítání v oboru čísla 5
 • porovnávání a rozklad čísel
 • fólie – úkol 4, 5, 6

Prvouka

 • PS str. 19
 • hračky a školní potřeby
 • procvičujeme měsíce v roce

Pracovní vyučování

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti

Hudební výchova

 • Popis činnosti

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • v pátek divadelní představení „Nebojsa v čarovném lese“, vstupmé 30 Kč
 • doporučuji denně skládat slova
 • číst zřetelně a nahlas

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka 1.A

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top