Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

 

Český jazyk

 • Opakování – vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění – zážitky z prázdnin

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 4. ročníku – pozdravy
 • Sloveso být (to be)
 • Countries (země)

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání

Vlastivěda

 • Úvodní opak. z učiva 4. roč.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Třídnické práce

Výtvarná výchova

 • Třídnické práce

Hudební výchova

 • Písničky z minulých ročníků

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti ve škole a cvičebním úboru

Doplňující informace pro rodiče

1 . 9. Zahájení vyučování v 7.45 hod., ukončení po 1. vyuč. hodině

      Obědy se vydávají od 10.30 do 12 hodin

2. 9. – 3. 9. zkrácené vyučování – 11.30 hod.

10. 9. Třídní schůzka v 16.15 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top