Týdenní plán od 19 do 23. listopadu 2012

Čtení

 • Slabiky, slova, věty – procvičování
 • Říkadla, rozpočítadla
 • Slabikář str. 4-20

Psaní

 • Nácvik písmen A, O, T
 • Psaní znamének – čárka, tečka, otazník, vykřičník
 • Písanka str. 20-23

Matematika

 • Číslo 5
 • Sčítání v oboru čísle do 5, odčítání v oboru čísel do 4
 • Porovnávání , rozklad čísel, číselné řady
 • PS str. 20-22

Prvouka

 • Můj pokojíček
 • PU str. 25

Pracovní vyučování

 • Vystřihování podle šablony – čepice, rukavice

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev – řazení pruhů

Hudební výchova

 • Nácvik písně Malé kotě

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi a běhu (klusu )

Doplňující informace pro rodiče

 • Živou abecedu už nebudeme ve škole potřebovat.
 • Ve slabikáři budeme označovat úkoly běžným způsobem, učebnice dětem zůstanou.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Čteme slabiky Rozklad čísel Je to na hraní? Malé kotě
Slova s M, L, S, P, T, J ,Y Porovnávání čísel    
Čteme věty Sčítání do 5    
Obrázkové čtení vět      
Říkanka      
Back To Top