Týdenní plán od 12. do 16. listopadu 2012

Čtení

 • Vyvození hlásky a písmenka y, Y
 • Čtení slov a krátkých vět s porozuměním
 • Poznávání známých pohádkových postav
 • Živá abeceda str. 22

Psaní

 • Nácvik písmen p, s
 • Slabiky aslova spísmeny t, p
 • Dodržování návyků při psaní – úchop tužky(pera), držení těla
 • Písanka str. 15-18

Matematika

 • Odčítání v oboru do 4
 • Číselná osa, rozklad a porovnávání čísel
 • Slovní úlohy – znázornění, příklad, odpověď(celou větou)
 • PS str. 19

Prvouka

 • Rodina – společně prožité chvíle(řízený rozhovor)
 • Povolání rodičů

Pracovní vyučování

 • Seznemování s návodem a předlohami stavebnic

Výtvarná výchova

 • Práce s přírodním materiálem – ježek

Hudební výchova

 • Nácvik písně Kočka leze dolů
 • Procvičování písní z CD Škola písničkou
 • Správná výslovnost a dýchání

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed
 • Stoj na lopatkách

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 11. – konzultační třídní schůzky od 15.30 do 17.30

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky na Y Sčítání a odčítání do 4 Moje rodina
Slova s písmeny M, L, S, P, T, J, Y   Pro šikuly  
Skládání slov  Odčítání do 4  
Čtení slov    
Čtení vět    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top