Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2022

 

Český jazyk

 • Kořen slova, slova příbuzná
 • Vyjmenovaná slova – opakování
 • Umělecký text

Český jazyk – sloh

 • Popis

Matematika

 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání
 • Jednotky délky
 • G – Úhel, trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin – Přemyslovci, Lucemburkové

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.
 • Přírodní zdroje, nerudní suroviny.

Informatika

 • Scratch – programování (v rámci projektového dne)

Pracovní činnosti

 • Projekt koně – zpracování

Výtvarná výchova

 • Projekt koně – zpracování

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně
 • Rytmus, 4/4 takt.

Tělesná výchova

 • Atletika – střídavý běh
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňte chybějící pomůcky a cvičební úbor.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Back To Top