Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9.

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek
 • Dýchání
 • Vyvození I.i
 • Skládání písmenek

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 13, 14

Matematika

 • Číselná řada
 • Čtení čísel, počet prvků
 • PS str. 11 až 12

Prvouka

 • Činnosti ve škole str. 7

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev

Hudební výchova

 • Opakování písní z MŠ
 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě
 • Pohybové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu půjdeme na celé dopoledne do přírody. Dejte dětem batůžek,pití a svačinu. Přezůvky si nechají v šatně, aby se přezuli, když půjdou na oběd. Vrátíme se ve 12,00 hod.

                                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top