Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského.
 • Pověsti.

Sloh

 • Zpráva, oznámení.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 • Rovnice.
 • Slovní úlohy.
 • G – trojúhelníková nerovnost.

Informatika

 • Rozšířená realita.
 • Psaní ZAV.

Vlastivěda

 • Velká Morava.
 • Počátky křesťanství.

Přírodověda

 • Ekosystém pole.
 • Živočichové našich polí.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění.

Hudební výchova

 • Písně s doprovodem.
 • Malá a velká písňová forma.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí do 26. 2. do 3. 3. jsou jarní prázdniny.
 2. Po jarních prázdninách by měl proběhnout lyžařský kurz (uvidíme, podle sněhových podmínek), informace ke kurzu už pošlu tento týden, prosím o vyplnění. Během jarních prázdnin se vám ke konci týdne ozvu, zda se uskuteční. Děti, které nejedou lyžovat se budou učit ve škole.
 3. Prosím, kontrolujte dětem pouzdra, dohlédněte na pravidelné čtení.

Regína Hajná, třídní učitelka

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Podstatná jména rodu mužského Čísla do milionu Les zblízka test Sámova říše
Online rod ženský Písemné násobení dvojciferným č. Ekosystém pole Sámova říše – kvíz
Online rod střední Písemné sčítání a odčítání Pole – úvod Velkomoravská říše
Online rod mužský Slovní úlohy Pole –kvíz
Kvíz – přiřaď ke vzoru 2 G – Trojúhelníková nerovnost
Otestuj se – vzory rod mužský Naprogramuj
Vyjmenovaná slova  Násobilka – trenažér
Informatika Jednotky času
Základy programování
Rovnice
Šipkovaná  
Angry birds  
Back To Top