Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk

 • Význam slov – opakování
 • Samohlásky, dvojhlásky a souhlásky
 • Slabikotvorné r, l, m
 • str. 53

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Vyhledávací čtení
 • str. 59-64

Psaní

 • Opis, přepis
 • Přání k Vánocům
 • str. 32

Matematika

 • Počítání v oboru do 100
 • Písemné sčítání a odčítání
 • G – přímka, osová souměrnost
 • str. 16-19

Prvouka

 • Zima
 • Vánoce, zvyky
 • str. 34-35, PS str. 34

Pracovní vyučování

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Uplatňování poznatků o reliéfní kompozici

Hudební výchova

 • Vánoční a zimní písně

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, pomůcky do vyučování – pravítko, lepidlo, nůžky, vybavená pouzdra…

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce plné pohádek, klidu, dobrého jídla a úsměvů dětských tváří.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Procvičuj Sčítání a odčítání desítek Zima Adventní kalendář
Samohlásky a dvojhlásky Řetězce Sněhové vločky Koledy
Vyber cestu Sčítej Vánoční zvyky 1
Souhlásky r, l Odčítej Vánoční zvyky 2 Vánoční svátky – video
Synonyma Úsečka Staré zvyky
Rébusy Přímka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top