Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2016

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L a B.
 • Podstatná jména – rod, číslo, pád.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva.

Matematika

 • Sčítání a odčítání celých stovek.
 • Zaokrouhlování čísel na desítky.
 • G: trojúhelník, čtverec, obdélník.

Prvouka

 • Pověsti, zvyky a tradice.

Pracovní činnosti

 • Vánoční práníčko.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Poslech a zpěv koled.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 21. 12. jedeme do kina, vybíráme 150,- Kč.
 • Ve čtvrtek 22. 12. besídka, děti donesou dárek kamarádovi.
 • Vánoční prázdniny začínají dětem v pátek 23. 12. Do školy jdeme 3. ledna 2017.
 • Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a pevné zdraví.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Podstatná jména Slovní úlohy Vánoce
Mluvnické kategorie-p.j. +, – do 1 000 Vánoční písně
Back To Top