Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2016

Český jazyk

 • Procvičování učiva o slovesech
 • Návštěva filmového představení

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Numerace čísel nad 10 000
 • Zábavné počítání, soutěže

Vlastivěda

 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Vycházka do zimního lesa

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

21. 12. Kino

22. 12. Podle počasí vycházka do lesa, krmení zvěře.

Od 23. 12. 2016  do 2. 1. 2017 vánoční prázdniny.

Vyučování začíná v úterý 3. ledna 2017

Všem dětem a rodičům přeji příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top