Týdenní plán od 19. 12 do 23. 12

Čtení

 • Vyvození N, n
 • Sl. str. 20 – 24
 • Skládání slov na tabulky

Psaní

 • Diktát slabik
 • Psaní slov na tabulky

Matematika

 • PS str. 2, 3

Prvouka

 • PS str. 34

Pracovní vyučování

 • Výroba svícnů

Výtvarná výchova

 • Vycházka do lesa, zdobení stromečku pro zvířátka

Hudební výchova

 • Koledy – orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 Ve středu půjdeme na vycházku do lesa ke krmeci pod Žáry. Dejte dětem do batůžku něco pro zvířátka – kousek chleba, jablka, pokud máte, trochu sena a pod.

Ve čtvrtek  se nebudeme učit, děti si přinesou jablko nebo pomeranč, svíčku, párátka, žužu bombóny, hrozinky a pentličku na svícen. Potom zahrajeme různé hry, soutěže a rozdáme dárky.

Přeji pohodové Vánoce a také hodně radosti z Vašich dětí v dalším roce.

                     Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top