Týdenní plán od 19. 11. do 23. 11. 2012

Český jazyk

 • Podmět, procvičování.
 • Přísudek (holý, rozvitý, několikánásobný).
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 42-44. 

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, zprávy na záznamníku.

Český jazyk a literatura

 • Pokračování v čítance.
 • Čtenářský sešit – další záznam četby.

Anglický jazyk

 • Sloveso to be (zkrácená forma, zápor, otázka).
 • Připravit povídání o kamarádovi.
 • Učebnice str. 26-27.
 • Dokončení 2. lekce.
 • Slovíčka 2. D.
 • Pracovní sešit str. 22-23.

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným číslem.
 • Slovní úlohy.
 • Obsahy obdélníku a čtverce.

Vlastivěda

 • První republika a život v ní.
 • Republika se hroutí.
 • Učebnice str. 32-35.

Přírodověda

 • Rostliny, pokračování.
 • Semenné (krytosemenné a nahosemenné).

Pracovní činnosti

 • Sestavování jednoduchých modelů.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů, objektů a prostředí.

Hudební výchova

 • Záznam vokální hudby a notový zápis.

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte na rekvizity a kostýmy do pohádky.
 2. Zkontrolujte výtvarné potřeby (barvy, lepidla, nůžky, kelímek…)
 3. Příští týden pojedeme bruslit, informace pošlu El-kou.
 4. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Podmět a přísudek Obsahy a obvody Slovíčka 2.C
Vyjmenovaná slova  Obsah ve čtvercové síti  Test z 2. lekce
Shoda Písemné dělení dvojc. číslem  Sloveso to be zápor 
Online cvičení Online cvičení Otázky to be 
Slovesa  Souřadnice pavouk Test na to be
Vzory Násobilka na čas Odpovědi na otázky
Psaní ě, je Velká násobilka na čas Slovíčka 2. D
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Píseň Monster Bop
Rostliny a houby Opakování  
Byliny Jak se žilo v první republice  
  Republika se hroutí  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top