Týdenní plán na 26. 11. do 30. 11. 2012

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem.
 • Podmět rodu mužského, ženského, středního.
 • Učebnice str 46-51.

Český jazyk – sloh

 • Dialog, role mluvčího.

Český jazyk a literatura

 • Texty populárně naučné.
 • Autoři.
 • Pokračování v čítance.

Anglický jazyk

 • Sloveso have got.
 • Rozhovory v obchodě.
 • Učebnice str. 28-29.
 • Slovíčka 3. A.
 • Pracovní sešit str. 24-25.

Matematika

 • Písemné dělení dvojcif. dělitelem.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 6-12.
 • Ge: jednotky obsahu, obsah obdélníku a čtverce.

Vlastivěda

 • Republika se hroutí.
 • Druhá světová válka, okupace.
 • Učebnice str. 34-38.

Přírodověda

 • Rostliny, nahosemenné a krytosemenné.

Pracovní činnosti

 • Dokončení kulis a rekvizit k divadlu.

Výtvarná výchova

 • Betlémy.

Hudební výchova

 • Koncert „Škola písničkou“.

Tělesná výchova

 • Vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 28. 11. hudební koncert – zdarma.
 2. Ve čtvrtek 29. 11. za námi přijede mobilní planetárium, vstupné dětem hradí SRPDŠ.
 3. V pátek 30. 11. vystupujeme na náměstí s pohádkou. Kostýmy a kulisy přivezu. Dobře děti pod kostýmy navlečte, hlásí zimu. Informace jsem již zaslala EL-KOU. Čas ještě upřesním.
 4. Bruslit pojedeme až příští týden vzhledem k akcím tohoto týdne.
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Podmět a přísudek Velká násobilka na čas Slovíčka 2. D
Pravopis Písemné dělení dvojc. číslem Test na to be
Shoda přísudku s podmětem  Římské čísla na čas  Test z 2. lekce
Vyjmenovaná slova kvíz Dělení dvojciferným číslem  
Online cvičení Online cvičení Sloveso have got
Předpony Obsah ve čtver. síti Věty s have got
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Píseň Monster Bop
Rostliny a houby Republika se hroutí Množné číslo 
  Test první svět. válka  Kamarád popis 
  Samostatné Československo  
  Okupace  
  Díly – video  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top