Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2020

Český jazyk

  • Procvičování předpon a předložek
  • Předpona vy -, vý –  PS zadání na EduPage

Anglický jazyk

  • Podle zadání p. učitelky

Matematika

  • Počítej v minutovkách – zadání na EduPage
  • Písemné dělení –  M učebnice str. 32

Vlastivěda

  • Průmyslová revoluce
  • Národní probuzení

Přírodověda

  • Vesmír

Informatika

  • Psaní Zav

Výtvarná výchova

  • Doplň obrázky do sešitu Vl a Př

Doplňující informace pro rodiče

Úkoly plňte postupně a posílejte jednou za týden na EduPage.

Příští týden jsou podzimní prázdniny, nebudu zadávat další úkoly.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Opakování  Jazyk český   Přírodověda   Vlastivěda 
Obvody a obsahy  Opakuj   Na zpestření
Vyzkoušej  Pro zábavu  Dopravní výchova
Back To Top