Týdenní plán od 19. 10. do 23. 10. 2020

Čtení

 • Hláska P, p + slabiky, slova.
 • Sluchová a hlásková analýza.
 • ŽA str. 48-51.

Psaní

 • Uvolňovací cviky -ostrý obrat, levotočivá závitnice, pravotočivá závitnice.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 17 -19.

Prvouka

 • Podzim na poli.
 • Stromy na podzim.
 • PS str. 17-18.

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zaslaná videa, která si můžete pouštět i zpětně. Odkazy na ně jsou uloženy v Teams, taktéž pracovní listy. Každý den čtěte z ŽA.
 2. Vypracované úkoly mi zasílejte jako zpětnou vazbu, stačí 2 fota za den, můžete posílat přes EduPage nebo Teams.
 3. Děkuji všem rodičům i dětem za spolupráci.
 4. Od 26. 10. do 30. 10. jsou covidové prázdniny.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                     Matematika                                   Prvouka                         
Písmeno P, p Sčítání a odčítání do 4 Ovoce a zelenina
Počítej do 4 Roztřiď ovoce a zeleninu
Počítání jablíček Listy a plody stromů
Obrázkové počítání
Back To Top