Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno L.
 • Slabiky SA,LA,MA.
 • Hláskování slov, určování hlásky na začátku, uprostřed, na konci.
 • ŽA str. 42-45.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.
 • Horní klička, horní a dolní zátrh.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 3.
 • Tvoření slovních úloh.
 • Sloupečky příkladů do sešitu.
 • Nácvik čísla 4.
 • PS str. 15-16.

Prvouka

 • Podzim, roční období.
 • Sad, zahrada, pole.

Pracovní vyučování

 • Tvoření z přírodnin.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus.

Hudební výchova

 • Rytmizace, hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně kontrolujte pouzdra, trénujte skládání písmen a slabik ze složek.
 2. Pokud máte doma přebytečnou dýni, doneste prosím do školy.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                        Matematika                                       Prvouka                                    
Hláska L, l Sčítáme a odčítáme do 3 Zvířata na podzim
První hláska ve slově Tvorba příkladů Plody podzimu
Počet slabik Rozklad 3 Ovoce a zelenina
Hlemýždí závody Ovoce a zelenina – hra
Back To Top