Týdenní plán od 18.11. do 20.11. 2009

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Podmět rodu mužského, ženského, středního (46-49)

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Společná oprava textu
 • Dokončení 2. lekce
 • PS – str. 23
 • Slovíčka str. 75 – 2. lekce, část your project

Matematika

 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky str. 48-49
 • Opakování probraného učiva za I. čtvrtletí
 • Kontrolní písemná práce
 • Souřadnice bodů, diagramy

Vlastivěda

 • Protektorát Čechy a Morava, str. 22-23

Přírodověda

 • Střídání dne a noci, str. 37-39
 • Střídání ročních období, str. 39-40

Pracovní činnosti

 • Výrobek z textilu – přinést starou bílou ponožku, vatu

Výtvarná výchova

 • Kompozice plochy – geometrické tvary

Hudební výchova

 • Tónika, akord, dominanta
 • Opakování písní, hraní na tělo

Tělesná výchova

 • Bruslení 18. listopadu – svačina, rukavice, čepice

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 25. listopadu 2009 se v době od 15.30 do 17.30 konají konzultační třídní schůzky s rodiči k hodnocení chování a prospěchu žáků za I. čtvrtletí školního roku 2009/2010. Uvítáme, pokud s sebou na jednání přivedete i své děti

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top