Plán od 9. do 13. listopadu

Český jazyk

 • Skladba – přísudek holý, rozvitý, několikanásobný (42 – 45)
 • Shoda podnětu s přísudkem (46 – 61)
 • Sloh – vyprávění

Anglický jazyk

<popis činností>

Matematika

 • Dělení přirozených čísel a pamětné dělení se zbytkem
 • Souřadnice bodů (45 a 51)
 • Geometrie – kružnice, kruh, obvody čtverce, obdélníku, trojúhledníku

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Malá tělesa (35 – 37)

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma světovými válkami (20 – 21)

Pracovní vyučování

 • Přinést krabice, krabičky, vršky, matičky, drátky – výroba robotů

Výtvarná výchova

<text poznámek>

Hudební výchova

<text poznámek>

Tělesná výchova

 • Procvičování koutoulu v před, vzad, stoj na rukou
 • Posilovací cviky

Poznámky

<text poznámek>

Ludmila Grčková, 5. B

 www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top