Týdenní plán od 18. do 22. dubna

Český jazyk

 • procvičování slabik bě, pě, vě, mě
 • procvičování slovních druhů

Čtení

 • spisovatelé a ilustrátoři
 • str. 68-69

Psaní

 • str. 20

Matematika

 • procvičování násobení a dělení čísly 2, 3
 • slovní úlohy
 • seznámení s řadou násobků 4
 • str. 27

Prvouka

 • hospodářská zvířata
 • referátky o hospodářských zvířatech
 • PS str. 61

Pracovní vyučování

 • sázení stromků

Výtvarná výchova

 • hospodářské zvíře – malba

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jdeme sadit stromky k chatě Anna, prosím, abyste děti vhodně oblékli. S sebou svačinku, pití, na oběd se vracíme zpět do školy.

V červnu jedeme na školní výlet do Dinoparku v Orlové, do konce května uhraďte prosím částku 300 Kč.

Ve čtvrtek a v pátek mají děti velikonoční prázdniny, v úterý pak ředitelské volno. Ve škole se opět uvidíme ve středu 27. dubna.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top