Týdenní plán od 18. do 20. listopadu 2009

Český jazyk

 • přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, jmenný a slovesný – opakování
 • shoda přísudku s podnětem rodu mužského
 • učebnice str. 46-47

Český jazyk – sloh

 • líčení zážitků, učebnice str. 36 – Podzim (DÚ na 18.11.)
 • dopis (jeho části, druhy dopisů)

Čtení a literární výchova

 • pohádka Nebojsa v čarovném lese (divadelní představení)

Anglický jazyk

 • zápor – to be
 • procvičovat slovíčka 2. lekce – D, opakovat stará slovíčka
 • lekce 2D str. 22 (PS – 2D)

Matematika

 • pamětné dělení se zbytkem
 • písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • geometrie – jednotky obsahu, souřadnice bodů

Vlastivěda

 • Život v Československu mezi dvěma  válkami, str. 20-21

Přírodověda

 • Slunce, planety Sluneční soustavy – str. 31-35

Pracovní činnosti

 • práce s papírem – kalendář

Výtvarná výchova

 • vesmír

Hudební výchova

 • nevyučuje se – volno udělené ředitelem školy

Tělesná výchova

 • kotoul vzad
 • podstata únavy, škodlivost kouření a drog

Doplňující informace pro rodiče

 • dne 20. listopadu se zúčastníme divadelního představení (vstupné 30 Kč)
 • v týdnu od 23. do 27. listopadu budeme vyrábět adventní věnce (sušit pomeranče, mandarinky, jablika a podobně)

Jana Vyležíková, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top