Plán od 9.11. do 13. listopadu 2009

 • Český jazyk

 • opakování podmětu holého, rozvinutého, několikanásobného a nevyjádřeného
 • přísudek holý, rozvitý, několikanásobný, jmenný a slovesný – učebnice str. 42-44
 • shoda přísudku s podmětem rodu mužského – učebnice str. 46-47
 • budeme psát čtvrtletní slohovou práci 

Český jazyk – sloh

 • líčení zážitků – učebnice str. 36

Český jazyk – sloh

 • líčení zážitků – učebnice str. 36

Anglický jazyk

 • čtení a překlad textů z pohlednic – učebnice str. 19
 • nová slovíčka 2. lekce – C, poslech, čtení a orientace v textu – učebnice str. 20
 • test – zájména přivlastňovací ve větách

Matematika

 • opakování převodů jednotek, zlomky, římské číslice – učebnice str. 52-55, 57-58
 • geometrie – souřadnice bodů – učebnice str. 45, 51 a opakování str. 59
 • budeme psát čtvrtletní písemnou práci

Přírodověda

 • opakování třídění  živočichů – písemečka
 • vesmír – učebnice str. 28-32

Vlastivěda

 • Československá republika – učebnice str. 18-19

Pracovní činnosti

 • robot z kartonových krabic – dokončení práce
 • množení muškátů

Výtvarná výchova

 • kompozice plochy s využitím libovolných prvků

Hudební výchova

 • opakování písní
 • referát – skupina Kabát
 • písemečka – C dur, pojmy z notového sešitu

Tělesná výchova

 • budeme procvičovat kotoul vzad
 • zařazovat posilovací cviky

Poznámky

Učíme se pracovat s interaktivní tabulí a zvládat základní dovenosti práce s textovým editorem (např. MS Wordem). Připravujeme si materiály do třídních novin.

Jana Vyležíková, 5. A

 www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top