Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5.

Český jazyk

 • Skloňování zájmen
 • Koncovky podst. a příd. jmen

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Our town
 • Předložky next to, between, opozite

Matematika

 • Násobení des. čísel 10 a 100
 • Dělení desetinných čísel 10

Vlastivěda

 • Severní Čechy

Přírodověda

 • Jednoduché stroje

Pracovní činnosti

 • Výsadba lesních stromků

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny

Hudební výchova

 • Pohádky a příběhy paní hudby

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 20. 5. půjedeme do lesa sadit stromky, kdo má možnost, vezme motyku. 21. a 22. 4. jsou prázdniny, v uterý 26. 4. mají děti ředitelské volno.

                         Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top