Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4.

Český jazyk

 • Zájména
 • Koncovky příd. a podst. jmen
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Reklama – ovlivňování dětí a mládeže
 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Our house
 • Vazba There is/are

Matematika

 • Násobení desetinných čísel deseti a stem
 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Ge: osově souměrné útvary, přímky

Vlastivěda

 • Dopravní výchova
 • Severní Čechy

Přírodověda

 • Zdravý životní styl

Pracovní činnosti

 • Linoryt – tisk

Výtvarná výchova

 • Linie
 • Teplé a studené odstíny

Hudební výchova

 • Délka, výška, síla a barva tónu
 • Nácvik písně Chajda malá

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Sportovní hry

Informatika

       Kopírování a vkládání obrázku a textu, psaní ZAV

 Doplňující informace pro rodiče

       11. 4. jedeme do divadla v Opavě 

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

        

Back To Top