Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Souvětí
 • Spojovací výrazy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek, vyhledávání, rozbor

Anglický jazyk

 • V parku
 • Přítomný čas průběhový – ing

Matematika

 • Jednotky obsahu
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Rudolf II.
 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Živočichové v okolí lidských obydlí
 • Zvířata chovaná pro radost

Pracovní činnosti

 • Projekt – rozhledna

Výtvarná výchova

 • Projekt – rozhledna

Hudební výchova

 • Písně s doprovodem orffových nástrojů

Tělesná výchova

 • Atletika
 • Hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče                        

18. 5. pobyt v parku – informace na el-ce.

 Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

 

český jazyk přírodověda angličtina
vyjmenovaná slova  okolí lidských obydlí  activities 
slovní druhy   stromy a keře activities 2 
    průběhový čas
Back To Top