Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

 

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Stručnost vyjadřování. zpráva SMS

Anglický jazyk

 • V parku

Matematika

 • Odčítání zlomků
 • Rovnoběžníky

Vlastivěda

 • Rudolf II., bitva na Bílé hoře

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí
 • Domácí mazlíčci

Pracovní činnosti

 • Přednáška – Houby našich lesů

Výtvarná výchova

 • Přednáška ornitologa

Hudební výchova

 • Taneční kroky

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Hod kriketovým míčkem

Doplňující informace pro rodiče

Denně noste pomůcky do Ge – pravítka, tužku, kružítko.

  Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

 

matematika český jazyk
výpočet obvodů shoda podmětu s přísudkem
shoda podmětu s přísudkem  
Back To Top