Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení
 • Čtení s porozuměním
 • Veršované pohádky
 • Předčítání
 • Čítanka str. 16 – 19, PL, vlastní knihy

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát, autodiktát
 • Písanka str. 8 – 11

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Vztahy o několik více, méně
 • Kilogram, metr, litr
 • Slovní úlohy
 • Učebnice str. 27 – 32, PL, odkazy na plánu, výuk. programy

Prvouka

 • Povolání
 • Volný čas
 • Učebnice str. 67, 68, PL, odkazy

Pracovní vyučování

 • Prostorová tvorba z papíru

Výtvarná výchova

 • Kombinování výtv. technik – jarní námět

Hudební výchova

 • Hudební hádanky
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Běh na krátkou i delší vzdálenost
 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále procvičujte sčítání a odčítání do 20.
 2. Zkontrolujte psací potřeby, hlavně pera a tužky.
 3. Peníze na divadlo a výlet.
 4. Bude-li v úterý pěkné počasí, cvičíme venku (vhodná sportovní obuv).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Čtení s porozuměním Vyřeš správně Kde koupíš?
Čti pozorně Spočítej Pomocníci v domácnosti
Odpověz správně Změř v m Péče o zdraví
  Slovní úlohy  
  HRA  
  HRA S OVEČKAMI  
Back To Top