Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení s porozuměním
 • Veršované pohádky
 • Četba z vlastních knih
 • Čítanka str. 9 – 15, Pl, odkazy na plánu

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět
 • Psaní podle zadání v písance
 • Diktát, autodiktát

Matematika

 • Vztahy o několik méně
 • Slovní úlohy
 • Sčítání a odčítání do 20 s názorem i bez
 • Hmotnost, délka, objem (základní jednotka)
 • Desetiminutovka
 • Uč. str. 26 – 31, odkazy, PL, výuk. programy

Prvouka

 • Volný čas
 • Lesní pedagogika, dravci (aktivity pořádané LČR)
 • Beseda s mykologem v komunitním centru
 • Uč. str. 65

Pracovní vyučování

 • Vyrábění z papíru

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Opakování písní s pohybem

Tělesná výchova

 • Skok z místa, skok přes překážku
 • Běh na krátkou vzdálenost

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále procvičujte sčítání a odčítání do 20.
 2. Posílejte peníze na divadlo a výlet.
 3. V pátek 15. 5. se budou děti fotografovat – cena fotografie asi 25Kč (ještě upřesním).
 4. Od úterý budeme vždy za pěkného počasí cvičit venku – ať mají děti vhodnou obuv a úbor.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Různé
Rozlušti hádanky Počítej do 20  Hra

Co udělám?

Pexeso  Medvídek
Obrázek od maminky Příklady  Volný čas
  Rozlož číslo  Křížovka
  Doplň číslo  
     
Back To Top