Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

 • Zájmena – skloňování  zájmen osobních
 • Procvičování koncovek přídavných jmen s podstatnými

Český jazyk – sloh

 • Mimojazykové prostředky

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zlomky, grafická představa zlomku, počtu procent
 • Rovinné obrazce, tělesa

Vlastivěda

 • Praha

Přírodověda

 • Soustava opěrná, pohybová, dýchací

Informatika

 • Psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázek

Výtvarná výchova

 • Pletení pomlázek

Hudební výchova

 • Nácvik písně, rytmická cvičení

Tělesná výchova

 • Gymnastika, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

Středa 20. 3. pletení pomlázek na náměstí (podle počasí upřesníme na Edu)

Pátek 22. 3. pojedeme na zdravotní školu do Krnova – informace budou zaslány po žácích.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda – státy Evropy , města , poznávej

Matematika – deset. čísla , počítej ,

Jazyk český – přídavná jména ,

Back To Top