Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3.

Český jazyk

 • Slovesa
 • Skupiny dě, tě, ně

Čtení

 • Čt- str. 105 – 109

Psaní

 • Písanka str. 19 – 20

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
 • PS str. 7 – 8
 • Ge – rýsování úsečky dané délky

Prvouka

 • Proměny přírody na jaře
 • Velikonoce

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Hry s linií, křížení čar

Hudební výchova

 • Nácvik písně – Já mám koně

Tělesná výchova

 • Přehazovaná, vybíjená
 • Cvičení s plnými míči

Doplňující informace pro rodiče

Prohlížejte dětem hlavy.

                        Grčková L. tř. uč.

Back To Top