Týdenní plán od 11. 3. do 15. 3.

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Předložky
 • Popis zvířete

Čtení

 • Čítanka str. 103 – 107

Psaní

 • Písanka str. 17, 18

Matematika

 • Opakování učiva
 • Sčítání s přechodem přes desítku
 • PS str. 6, 7

Prvouka

 • Práce a volný čas
 • Suroviny a výrobky
 • PS str. 56, 57

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Dokončení skupinové práce

Hudební výchova

 • Doprovody na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu
 • Přehazovaná, vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu proběhnou informační třídní schůzky od 15,30 do 17,30 hod.

Pořiďte dětem černý fix do Vv a červenou průpisku na vzájemné opravy do Ma.

                                    Grčková L. tř. uč.

Back To Top