Týdenní plán od 18. 2. do 22. 2.

Český jazyk

 • Seznámení s názvy slovních druhů
 • Podstatná jména
 • Vlastní jména
 • Uč. str. 74 – 76

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí
 • Čtení neznámého textu
 • Beseda o knihách, které čteme doma

Psaní

 • Písanka str. 12 – 14

Matematika

 • PS str. 3 – 6
 • Sčítání s přechodem přes 10
 • Ge: opakování – bod, přímka, úsečka

Prvouka

 • Opakování – dny v týdnu, měsíce
 • Části dne

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Linie – zhušťování a zřeďování čar

Hudební výchova

 • Noty, orffovy nástroje – doprovod písní

Tělesná výchova

 • Bruslení
 • Činnosti rychlostního charakteru

Doplňující informace pro rodiče

22. 2. pojedeme bruslit – informace jsou na El-ce.

                              Grčková L. tř. uč. 

Back To Top