Týdenní plán od 11. 2. do 15. 2.

Český jazyk

 • Opakování souhl. tvrdých a měkkých
 • Souhlásky obojetné
 • Uč. str. 70 – 73
 • Seznámení se slovními druhy

Čtení

 • Scénky s maňásky
 • Čt str. 86 – 89

Psaní

 • Písanka str. 9 – 11

Matematika

       PS str. 31 – 32

       PS č. 6 str. 1 – opakování

Prvouka

 • Dny v týdnu
 • Orientace v čase podle hodin

Pracovní vyučování

 • Došívání jehelníšku
 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Noty, nácvik písně

Tělesná výchova

 • Nácvik přehazované
 • Závodivé a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Příští týden pojedeme bruslit, pokud máte možnost, dejte dětem i přilbu. Přesný datum bude na El-ce. Do prvouky budeme potřebovat hodiny, některé děti je mají z minulého roku ve škole.

                          Grčková Ludmila tř. uč.

Back To Top