Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po L, VS lýko, lyže, pelyněk, plyš.. Uč. str. 44-45
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí. Plynulost čtení (rychlost odpovídající přiměřená síla a barva hlasu).
 • Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 25 a 26

Anglický jazyk

 • Toys from recycled material

Matematika

 • Násobení mimo rozsah malé násobilky
 • Písemné násobení – vyvození
 • Rovina a rovinné útvary(trojúhelník, čtverec, obdélník).

Prvouka

 • Vánoční besídka

Pracovní činnosti

 • Vánoční tvoření

Výtvarná výchova

 • Vánoční besídka

Hudební výchova

 • Hudba umělá, lidová
 • Poslech: Štědrej večer nastal Veselé vánoční hody

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 12. – plavecký výcvik
 • 22. 12. – 3. a 4. hodina – vánoční besídka, děti si mohou přinést pár kousků cukroví.
 • 27. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny. Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
Diktáty po L Násobení mimo rozsah malé násobilky Vánoční zvyky České koledy
Doplňovačka po L Počítání s káčátky Staré vánoční zvyky
Přísloví Procvičuj nás. mimo rozsah MN Původ zvyků
VS po L – doplňuj i,í/y,ý Písemné násobení
VS po L – hra Řetězce
VS po B a L Vypočítej a zaokrouhli
Rozhodovačka Početní trenažér násobilka vše
Paní Sovová Nás. mimo rozsah malé násobilky – postup
VS po L – souhrnné procvičování Písemné násobení – video
Back To Top