Týdenní lán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Opakování VS po B a L, saní i,í/y,ý uvnitř slov, řada a význam VS po M. Uč. str. 45 a 46.
 • Čtení: Básník, práce s veršem, tvorba rýmů. Čítanka str. 82-86.
 • Psaní: Psaní podle předlohy – úprava, sklon.  Písanka str. 27.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky.
 • Vyvození číselného oboru 0-1000, orientace na číselné ose, zápis čísel
 • G: Mnohoúhelníky.

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi – teplo, světlo.
 • PS str. 29, 30, Já a můj svět str. 31

Pracovní činnosti

 • Vánoční prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení.

Tělesná výchova

 • Hry – přehazovaná, vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.
 • 4. 1.  máme TV, děti si přinesou čisté cvičební úbory.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
 VS po B Seřaď správně Slunce – zdroj tepla a světla My tři králové
VS po L Porovnej Slunce – video
VS po B a L Přičti desítky
VS po M Odečti desítky
Význam VS po M Přičti stovky
Skládanky VS po M Odečti stovky
Scrabble VS po M
Hádání VS po M
Hádanky VS po M

 

Back To Top