Týdenní plán od 18. 11. do 22. 11. 2013

Čtení

 • Procvičování slabik s M, L, P, T, J.
 • Čtení slov a vět.
 • Skládání ze složky.
 • Slabikář str. 6-13.

Psaní

 • Opakování písmen a slabik (a. e , i, o, u, l, m, M, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu).
 • Diktát procvičených písmen.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Porovnávání čísel.
 • Sčítání a odčítání do 5.
 • Matematický diktát a opis sloupečků.
 • Matematika str. 24-25.

Prvouka

 • V rodině.

Pracovní vyučování

 • Stonožka – dokončení práce.

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev.

Hudební výchova

 • Buchty od maminky.

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla.
 • Nácvik kotoulu.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 20. 11. se konají konzultační schůzky o prospěchu od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě.
 • Plaťte fond na listopad – 50,- Kč.
 • Na pátek 22. 11. od 16 hodin je připraven pro děti a jejich rodiče karneval s Hopsalínem ve velké tělocvičně. Pomožte dětem připravit masku.
 • Denně čtěte a skládejte ze složky.
 • Dokupte dětem fixy na tabulku a tužky č. 2.

                                                                                                                            Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top