Týdenní plán od 11. 11. do 15. 11. 2013

Čtení

 • Vyvození slabik s J, slova, věty + y,Y.
 • Skládání ze složek.
 • Živá abeceda str. 21-22

Psaní

 • Opakování písmen a slabik (e, i, l, u, a, le, li, lu).
 • Diktát procvičovaných písmen.
 • Písanka str. 8-10.

Matematika

 • Číselná řada 1-5.
 • Psaní čísla 5.
 • Sčítání a odčítání do 5.
 • Pracovní sešit str. 22-23

Prvouka

 • Moje rodina.

Pracovní vyučování

 • Stonožka – skup. práce.

Výtvarná výchova

 • Makovice.

Hudební výchova

 • Bude zima, bude mráz.

Tělesná výchova

 • Válení, podávání, házení a chytání míčů.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 20. 11. se konají konzultační schůzky o prospěchu od 15.30 do 17.30 hodin v naší třídě.
 • Na pátek 22. 11. od 16 hodin je připraven pro děti a jejich rodiče karneval s Hopsalínem ve velké tělocvičně. Pomožte dětem připravit masku.
 • Denně čtěte a skládejte ze složky.
 • Dokupte dětem fixy na tabulku a tužky č. 2.
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top