Týdenní plán od 18. 10. do 22. 10. 2021

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Opakujeme abecedu
 • Tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Dramatizace pohádky
 • Rytmizace říkadel

Psaní

 • Opis, přepis slov

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky, 7+a
 • Odčítání od 13, 13- a
 • Matematický diktát
 • Slovní úlohy
 • G: čáry – křivá, rovná, lomená

Prvouka

 • Význam lesa pro člověka
 • Savci v podzimním lese

Pracovní vyučování

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Otázka a odpověď v hudbě
 • Písnička Okolo Frýdku

Tělesná výchova

 • Cvičení s těžkými míči

Doplňující informace pro rodiče

 • Do vyučování pracovní výchovy budou děti potřebovat papírovou krabici.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Hra letadlo Savci v podzimním lese
Slova ve větě Krabice
Počet slov ve větě Sčítání do 13
Druhy vět
Back To Top