Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2021

Český jazyk

  • Mluvnické kategorie u podstatných jmen
  • Procvičování pádů

Český jazyk – sloh

  • Dopis

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Desetinná čísla
  • Jednotky obsahu ar, hektar

Vlastivěda

  • Evropa – opakování učiva
  • Pohoří, řeky, nížiny

Přírodověda

  • Základní oblasti Země – subtropický pás

Informatika

  • ZAV
matematika český jazyk vlastivěda přírodověda
desetinná čísla rod ženský podnebí subtropický  pás
sčítání desetinných čísel rod mužský
Back To Top